Quy trình xác nhận Lãnh sự bằng Cấp bạn đã biết chưa?

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC) xin thông báo. Về việc thay đổi quy trình của thủ tục xác nhận lãnh sự bằng cấp (bao gồm bảng điểm/học bạ và bằng tốt nghiệp) từ ngày thứ Hai 06/02/2023. Cùng VJ Việt Nam nắm rõ  Quy trình xác nhận Lãnh sự bằng Cấp .

Thông báo mới về Quy trình xác nhận Lãnh sự bằng Cấp (1/2023)

Quy trình xác nhận Lãnh sự bằng Cấp

Mục lục bài viết

Tóm tắt Thông báo mới về Quy trình xác nhận Lãnh sự bằng Cấp

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC) xin thông báo. Về việc thay đổi quy trình của thủ tục xác nhận lãnh sự bằng cấp (bao gồm bảng điểm/học bạ và bằng tốt nghiệp) từ ngày thứ Hai 06/02/2023. Sau hai năm phối hợp thực hiện, việc xác nhận tính xác thực bằng cấp được thực hiện giữa CIEC và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là ĐSQ) đã có những kết quả bước đầu. Để cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng sự thuận tiện cho học sinh, CIEC và ĐSQ, chúng tôi đã thống nhất thực hiện những thay đổi sau:

Đăng ký hồ sơ tại portal korea.ciec.vn

Học sinh thực hiện đăng ký hồ sơ tại portal korea.ciec.vn. Thực hiện upload và điền thông tin giấy tờ, thanh toán phí tra soát cho CIEC. CIEC sẽ tiến hành liên hệ các đơn vị có thẩm quyền xác minh thông tin giấy tờ của học sinh trong 06 ngày làm việc. Khi có kết quả xác minh, học sinh có thể đăng ký lịch hẹn qua hệ thống của CIEC (online). Tới ngày hẹn, học sinh in phiếu đăng ký (có mã QR) kẹp cùng hồ sơ nộp tại ĐSQ. ĐSQ sẽ đối chiếu thông tin qua quét mã và bản giấy hồ sơ học sinh nộp để cấp Xác nhận lãnh sự bằng cấp (tem tím).

Phí tra soát

– Phí tra soát CIEC thu là 60.000 đ/ 1 giấy tờ, thực hiện qua cổng thanh toán đã tích hợp tại portal.

– Thời gian hẹn xác minh xong là 06 ngày làm việc (kể từ khi portal ghi nhận thanh toán thành công). Tuy nhiên có thể kéo dài tùy thuộc hồ sơ của học sinh. Liên hệ trả lời của đơn vị có thẩm quyền, trường học xác minh. Học sinh cần phối hợp với CIEC trong cung cấp thông tin, giữ liên hệ để hồ sơ được xác minh đúng hạn.

Hiệu lực kết quả

– Hiệu lực kết quả xác minh và thời gian có thể đặt lịch hẹn nộp ở ĐSQ là 60 ngày tính từ ngày có kết quả xác minh. Quá thời hạn trên, học sinh phải đăng ký lại.

– Đối với những học sinh đã có lịch hẹn trước với ĐSQ, thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ và trả phí trực tiếp ở ĐSQ theo quy trình cũ. ĐSQ sẽ bố trí thu những hồ sơ này vào buổi sáng các ngày làm việc trong tuần.

* Những hồ sơ được xác định giả mạo, tẩy xóa, thay đổi thông tin sẽ được CIEC thông báo tới ĐSQ và xử lý theo quy định. Những hồ sơ không trúng khớp giữa thông tin tra cứu qua mã QR (online) với bản giấy nộp tại ĐSQ cũng được xử lý tương tự như trên.”

 

Hợp pháp hóa lãnh sự/Chứng nhận lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự là một thủ tục hành chính. Trong đó cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận chữ ký, con dấu, chức danh trên giấy tờ, văn bản do nước ngoài cấp để tài liệu đó được công nhận và sử dụng hợp pháp tại Việt Nam.

Chứng nhận lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

Như vậy:

 • Mục đích chính của việc chứng nhận lãnh sự. Hoặc hợp pháp hóa lãnh sự là xác nhận giá trị của một văn bản do Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.
 • Việc chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự không bao hàm chứng nhận về nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu.

Lưu ý

Do Việt Nam chưa phải là thành viên của Công ước LaHay (Hague/Apostille). Do đó các giấy tờ được cấp bởi hay sử dụng tại của Việt Nam (kể cả tại các quốc gia thành viên của Công ước LaHay) đều được yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự đầy đủ. Hoặc theo thỏa thuận pháp luật của Việt Nam và quốc gia có liên quan.

Văn bản pháp luật quy định về hợp pháp hóa lãnh sự

Toàn bộ các công tác về Hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự đều chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật sau:

 • Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05-12-2011 của Chính phủ quy định về về hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự.
 • Thông tư số 01/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại Gao hướng dẫn thi hành một số quy định thuộc Nghị định số 111/2011/NĐ-CP về hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự.
 • Thông tư 157/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Phân biệt Hợp pháp hóa lãnh sự và Chứng nhận lãnh sự

Hai quy trình này giống nhau ở chỗ. Vệc chứng nhận chữ ký, con dấu và chức danh trên giấy tờ đều do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện. Tuy nhiên, chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự khác nhau ở điểm:

 • Chứng nhận lãnh sự: chứng nhận giấy tờ do Việt Nam cấp để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.
 • Hợp pháp hóa lãnh sự: chứng nhận giấy tờ do nước ngoài cấp để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Cơ quan có thẩm quyền làm Hợp pháp hóa lãnh sự/Chứng nhận lãnh sự

Pháp luật Việt Nam quy định cơ quan có thẩm quyền này có thể là:

 • Tại Việt Nam: Cục lãnh sự Bộ ngoại giao Việt Nam và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan có thẩm quyền chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự trong nước. Ngoài ra, có 26 Sở/Phòng/Bộ phận Ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng được Bộ Ngoại giao ủy quyền thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Tại nước ngoài: Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài là cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở nước ngoài.

 

Loại giấy tờ không được Hợp pháp hóa lãnh sự

Các giấy tờ, tài liệu không được hợp pháp hóa lãnh sự:

 • Giấy tờ bị sửa chữa, tẩy xóa nhưng không được đính chính theo quy định pháp luật;
 • Giấy tờ giả mạo hoặc được cấp, chứng nhận sai thẩm quyền theo quy định pháp luật.;
 • Giấy tờ có chữ ký, con dấu không phải là chữ ký gốc, con dấu gốc;
 • Giấy tờ có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 111/2011/NĐ-CP cũng như theo các hiệp định giữa Việt nam với một số quốc gia. Có một số nước và giấy tờ được miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự.

 

Hợp pháp hóa lãnh sự ở đâu? – Thông báo mới về Quy trình xác nhận Lãnh sự bằng Cấp

Trong nước: Nộp hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự tại trụ sở cơ quan Ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao ủy quyền tiếp nhận hồ sơ chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự.

Tại nước ngoài: Nộp hồ sơ tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở nước ngoài.

Cụ thể:

 • Hợp pháp hóa lãnh sự ở đâu Hà Nội:
  • Cục Lãnh sự: 40 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội –  Tel. +84 4 37993127
 • Làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại TPHCM:
  • Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh: 184 bis đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh – Tel: (+84 28) 38224224
 • Làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại nước ngoài:
  • Cơ quan đại diện ngoại giao. Cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Thường là Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài.
 • Làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự online
  • Gửi qua đường bưu điện tới Cục lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.

 

Hợp pháp hóa lãnh sự mất bao lâu? – Thông báo mới về Quy trình xác nhận Lãnh sự bằng Cấp

Theo Nghị định 111/2011/NĐ-CP, thời gian hợp pháp hóa lãnh sự mất bao lâu. Phụ thuộc vào tính chất và số lượng của loại hồ sơ, tài liệu cần hợp pháp hóa lãnh sự nhưng sẽ không quá 01 tuần làm việc.

Cụ thể:

 • 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
 • không quá 05 ngày làm việc nếu hồ sơ có số lượng từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên;
 • có thể lâu hơn nếu cần kiểm tra tính xác thực của chữ ký, con dấu, chức danh trên giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hóa lãnh sự/chứng nhận lãnh sự.

 

Phí hợp pháp hóa lãnh sự/Chứng nhận lãnh sự mới nhất

Chi phí hợp pháp hóa lãnh sự được quy định trong thông tư 157/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

 • Phí hợp pháp hóa lãnh sự: 30.000 đồng/bản/lần
 • Phí chứng nhận lãnh sự: 30.000 đồng/bản/lần
 • Phí cấp bản sao giấy tờ, tài liệu: 5.000 đồng/bản/lần.
 • Phí gửi và nhận hồ sơ qua bưu điện (nếu có): Theo quy định của dịch vụ bưu chính

Lưu ý:

 • Chi phí hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự được thu bằng đồng Việt Nam (VNĐ)
 • Lệ phí nộp cùng lúc với nộp hồ sơ và biên lai thu phí được trả khi nhận kết quả.
 • Để sử dụng giấy tờ tài liệu nước ngoài tại Việt Nam. Bạn cần thêm bước chứng nhận lãnh sự tại cơ quan có thẩm quyền của nước đó.
 • Để sử dụng tài liệu giấy tờ Việt Nam tại nước ngoài. Bạn cần thêm bước hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan có thẩm quyền của nước đó. Mức phí sẽ quy định khác nhau theo từng quốc gia.
 • Có một số giấy tờ tài liệu không thu lệ phí chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

 

Hợp pháp hoá lãnh sự có làm hộ được không?

Theo Nghị định Số: 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự do Chính phủ ban hành. Các giấy tờ hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự có thể nhờ người khác nộp hộ.

 

Ngôn ngữ sử dụng để hợp pháp hóa lãnh sự

Ngôn ngữ sử dụng để hợp pháp hoá lãnh sự là tiếng Việt và tiếng Anh.

 

Chi tiết về Quy trình xác nhận Lãnh sự bằng Cấp

THÔNG BÁO

Kiểm tra hồ sơ cho công dân Việt Nam có nhu cầu nộp xác nhận lãnh sự bằng cấp tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam (từ ngày 06/02/2023)

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế, trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Trung tâm) và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam (gọi tắt là Đại sứ quán) đã ký thỏa thuận về việc xác minh hồ sơ cho công dân Việt Nam nộp xác nhận lãnh sự bằng cấp tại Đại sứ quán (gọi tắt là ứng viên). Trung tâm bắt đầu thực hiện việc xác thực hồ sơ từ năm 2021, và từ ngày 06/02/2023 sẽ trực tiếp xử lý theo nội dung sau:

A. Các loại giấy tờ, bằng cấp có thể kiểm tra bao gồm: 

1. Bằng tốt nghiệp THPT;
2. Học bạ Trung học phổ thông;
3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc Bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, sau Đại học.
4. Bảng điểm, chứng nhận kết quả học tập.
Đại sứ quán sẽ căn cứ kết quả xác minh các giấy tờ, bằng cấp do phía Trung tâm  kiểm tra, để cấp xác nhận lãnh sự cho học sinh.

B. Quy trình thực hiện:

1. Ứng viên truy cập vào website, đăng ký tài khoản, hoàn thành đăng ký thông tin và tải các hồ sơ cần thiết lên hệ thống online theo hướng dẫn tại portal: https://korea.ciec.vn. Sau khi hoàn thành tải hồ sơ cần thiết ứng viên sẽ nhận CIEC Code.
2. Ứng viên thanh toán chi phí kiểm tra, liên hệ xác minh với mức 60,000 VNĐ cho mỗi loại giấy tờ, thực hiện qua cổng thanh toán đã tích hợp tại portal.
3. Trong 06 ngày làm việc (tính từ ngày nhận được email xác nhận hồ sơ và phí đầy đủ, hợp lệ), Trung tâm sẽ liên hệ các đơn vị có thẩm quyền xác minh giấy tờ, bằng cấp của ứng viên (Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo, cấp bằng, đơn vị chủ quản…).
4. Khi có kết quả xác minh, nếu giấy tờ được xác nhận là chính xác, ứng viên sẽ được thông báo qua tài khoản email đăng ký, và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ tại Đại sứ quán trực tuyến tại portal: https://korea.ciec.vn.
5. Số lượng ứng viên có thể đặt lịch hẹn trong ngày do Trung tâm và Đại sứ quán thống nhất. Sau khi đặt lịch hẹn thành công, ứng viên sẽ nhận được email thông báo kèm đường dẫn in Phiếu đăng ký (mã QR) để nộp cùng hồ sơ giấy tại Đại sứ quán.

Quy trình thực hiện

Quy trình thực hiện

C. Các lưu ý trong quá trình đăng ký xác nhận hồ sơ online, thanh toán, đặt lịch hẹn

– Tổ chức, công ty, cá nhân có thể đăng ký thay cho nhiều học sinh;

– Những trường hợp trong 1 bậc học chỉ xác nhận 01 loại giấy tờ (chỉ xác nhận bằng, hoặc chỉ xác nhận bảng điểm/học bạ), vui lòng chọn đúng loại giấy tờ khi đăng ký trên portal, cung cấp đầy đủ thông tin và ghi chú đầy đủ.

– Tại một thời điểm, với cùng loại bằng cấp, ứng viên không nên lập nhiều hồ sơ, sẽ gây khó khăn trong việc tra cứu, nhầm lẫn. Trong trường hợp sai, thiếu, cần bổ sung thông tin, hãy gửi email tới korea@ciec.vn. Kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán.

– Thời gian hẹn xác minh xong là 06 ngày làm việc, tuy nhiên có thể kéo dài tùy thuộc hồ sơ của ứng viên và liên hệ trả lời của đơn vị có thẩm quyền xác minh. Ứng viên cần phối hợp với Trung tâm trong cung cấp thông tin, giữ liên hệ để hồ sơ được xác minh đúng hạn. Ứng viên có thể tra cứu kết quả xử lý hồ sơ tại korea.ciec.vn bằng email và mật khẩu đã đăng ký.

– Hiệu lực kết quả xác minh và thời gian có thể đặt lịch hẹn nộp ở Đại sứ quán là 60 ngày tính từ ngày có kết quả xác minh. Quá thời hạn trên, học sinh phải đăng ký lại.

– Đối với những học sinh đã có lịch hẹn trước với Đại sứ quán, thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ và trả phí trực tiếp ở Đại sứ quán theo quy trình cũ. Đại sứ quán sẽ bố trí thu những hồ sơ này vào buổi sáng các ngày làm việc trong tuần.

– Những hồ sơ được xác định giả mạo, tẩy xóa, thay đổi thông tin sẽ được Trung tâm thông báo tới Đại sứ quán và xử lý theo quy định. Những hồ sơ không trùng khớp giữa thông tin tra cứu qua mã QR (online) với bản giấy nộp tại Đại sứ quán cũng được xử lý tương tự như trên.

D. Chính sách hoàn tiền

Khi đã tiếp nhận xử lý, Trung tâm không gửi lại phí kiểm tra, xử lý hồ sơ:

 • Trung tâm không hoàn lại phần tiền chênh lệch trong trường hợp ứng viên chọn sai số lượng giấy tờ đăng ký kiểm tra.
 • Trung tâm không hoàn lại phí kiểm tra, xử lý hồ sơ với những hồ sơ đã được trả lời xác minh là giải mạo, tẩy xóa, những hồ sơ không liên hệ được đơn vị có thẩm quyền xác minh, hoặc đơn vị có thẩm quyền xác minh không trả lời.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

 • Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế – Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Địa chỉ: số 12-14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.3886..6868 (ext. 111) / Email: korea@ciec.vn
 • Website: ciec.vn

Gợi ý cho bạn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ 

 • Địa chỉ: T4-BT1-L4 Khu đô thị Intracom1, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • Trung tâm đào tạo: T19-BT1-L4 Khu đô thị Intracom1, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • Chi nhánh HCM: Số 43 đường Tiền Lân 14, Bà Điểm, Hooc Môn, TP HCM
 • Phone: 092.405.2222
 • Mail: mkt.vjvietnam@gmail.com
 • Website: https://vjvietnam.com.vn
Facebook Comments Box
5/5 - (1130 bình chọn)

© Copyright © 2019-2020 VJVIETNAM JSC. All rights reserved

zalo
zalo