Tất Tần Tật Các Đuôi Câu Trong Tiếng Hàn

Như chúng ta đã biết Hàn Quốc là một đất nước rất coi trọng lễ nghĩa vì thế. Đuôi câu tiếng hàn là một trong những yếu tố quan trọng trong những cấu trúc tiếng hàn. Bài viết sau đây hy vọng rằng sẽ giúp các bạn có thể nắm vững hơn và tự tin trong giao tiếp tiếng Hàn về cách chia đuôi câu. Cùng du học Hàn Quốc VJ Việt Nam khám phá Tất Tần Tật Các Đuôi Câu Trong Tiếng Hàn nhé!

Tất Tần Tật Các Đuôi Câu Trong Tiếng Hàn

Tất Tần Tật Các Đuôi Câu Trong Tiếng Hàn

입니다   “Là” – Các Đuôi Câu Trong Tiếng Hàn

Đây là hình thức tôn kính của động từ 이다 được chia ở dạng câu trần thuật.

Đây là đuôi câu gắn vào sau danh từ, nghĩa tiếng việt là “ LÀ”

보기:  Ta sẽ có những danh từ như

 • 학생      ( hắc -seng )               Học sinh
 • 선생님  ( son –seng- nim)     Giáo viên
 • 의자    (  ưi – cha)                        Bác sĩ

Như chúng ta thấy trên là những danh từ , bây giờ chúng ta sẽ gắn 입니다 vào sau những danh từ đó và nó có nghĩa như sau:

 • 학생입니다      → tôi là học sinh
 • 선생님입니다   → Tôi là giáo viên
 • 의자입니다        → là cái ghế

입니까? – “Là phải không?” – Các Đuôi Câu Trong Tiếng Hàn

Đuôi câu này là đuôi câu nghi vấn, gắn vào sau danh từ với nghĩa tiếng việt là “ Là phải không?”

Chúng ta sẽ có một số danh từ sau:

보기

 • 회사원 ( Nhân viên công ty)
 • 한국 사람 ( Người Hàn Quốc)

Khi chúng ta gắn vo đuôi câu nghi vấn nó sẽ có nghĩa như sau:

 • 회사원입니까?       → bạn là nhân viên công ty phải không?
 • 한국 사람입니까?  → bạn là người Hàn Quốc phải không?
입니까? - “Là phải không?” - Các Đuôi Câu Trong Tiếng Hàn

입니까? – “Là phải không?” – Các Đuôi Câu Trong Tiếng Hàn

N+ 이에요/ 예요 – “ Là”

Đây là cách nói thân thiện , gần gũi hơn với 입니다/ 입니까?

Đuôi câu  này cũng đúng sau danh từ nhé , nếu danh từ có phụ âm cuối thì mình kết hợp với 이예요 ngược lại danh từ không có phụ âm cuối thì mình sẽ kết hợp với 예요

보기

 • 은행원이에요→ Tôi là nhân viên ngân hàng
 • 베트남 사람이에요→ tôi là người việt nam

N+ 이에요/ 예요? – “Là phải không”

N+ 이에요/ 예요?  Nghĩa tiếng việt là “ Là phải không?”

Với đuôi câu này mình chỉ cần lên giọng ở cuối câu là nó sẽ thành câu hỏi nhé

보기

은행원이에요?            → bạn là nhân viên ngân hàng phải không?

베트남 사람이에요?   → bạn là người việt nam phải không?

Đuôi Câu Trần Thuật Trong Tiếng Hàn

Đuôi Câu Trần Thuật Trong Tiếng Hàn

Đuôi Câu Trần Thuật Trong Tiếng Hàn

V/A + ㅂ/습니다  Đuôi câu trần thuật

Đuôi câu này là đuôi câu trần thuật trang trọng và lịch sự , được gắn vào sau động từ và tính từ nhé. Với đuôi câu này nếu động từ, tính từ kết thúc bằng nguyên âm thì mình sẽ kết hợp với ㅂ니다 và ngược lại nếu động từ, tính từ kết thúc bằng phụ âm thì kết hợp với 습니다.

Chúng ta sẽ tìm hiểu một số ví dụ sau:

보기

 • 공부하다      học                     → 학생이 공부합니다 ( học sinh đang học bài)
 • 읽다               đọc         → 아버지가 읽습니다  ( bố đang đọc báo)
 • 운동하다     tập thể thao     → 공원에서 운동합니다.( tôi tập thể thao  ở công viên)

Đuôi Câu Nghi Vấn Trong Tiếng Hàn

V/A + ㅂ/습니까? Đuôi câu nghi vấn

Đuôi câu nghi vấn dạng trang trọng và lịch sự , gắn vào động từ ,tính từ và nếu động từ tính từ kết thúc bằng nguyên âm thì kết hợp với ㅂ니까? Và động từ ,tính từ kết thúc bằng phụ âm thì kết hợp với 습니까?

보기

 • 공부하다 học   → 공부해요            → 학생이  공부해요?
 • ( học sinh đang học bài phải không?)
 • 읽다   đọc   → 읽어요                → 아버지가 읽어요?
 • ( bố đang đọc báo phải không?)
 • 운동하다     tập thể thao  → 운동해요   → 공원에서 운동해요?
 • ( bạn đang tập thể thao  ở công viên à?)

Đuôi Câu Thân Thiện, Gần Gũi Trong Tiếng Hàn

V/A + 아/어요 – Đuôi câu dạng thân thiện, gần gũi

Đuôi Câu thân thiện gắn vào sau động từ, tính từ  

Động từ, tính từ kết thúc bằng nguyên âm 아/오 thì mình sẽ kết hợp với 아요 ngược lại động từ, tính từ kết thúc khác nguyên âm 아/오 thì mình kết hợp với 어요. Và động từ tính từ kết thúc bằng 하다 thì mình kết hợp với 해요 nhé.

보기

 • 주말에 학교에  안가요. Chủ nhật không đi đến trường.
 • 지금 무엇을 해요? Bây giờ bạn đang làm gì vậy?
 • 학교에서 친구를 만나요.  Tôi đang gặp bạn ở trường

Gợi ý cho bạn

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ 

 • Địa chỉ: T4-BT1-L4 Khu đô thị Intracom1, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • Trung tâm đào tạo: T19-BT1-L4 Khu đô thị Intracom1, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • Chi nhánh HCM: Số 43 đường Tiền Lân 14, Bà Điểm, Hooc Môn, TP HCM
 • Phone: 092.405.2222
 • Mail: mkt.vjvietnam@gmail.com
 • Website: https://vjvietnam.com.vn/
Facebook Comments Box
5/5 - (1130 bình chọn)

© Copyright © 2019-2020 VJVIETNAM JSC. All rights reserved

zalo
zalo